Моля, запознайте се с политиката ни за поверителност по отношение на престоя ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието, предлагани в него. Обърнете внимание, че ние си запазваме правото да актуализираме тази декларация за поверителност.

 

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет сайта www.bgterra.com. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.

 

 

Събиране и обработка на лични данни

 

Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп, като например вашият ip адрес, предоставен от вашия Интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни  представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия Интернет сайт по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

 

Едновременно с това ние Ви предоставяме и възможността да се регистрирате в нашия Сайт, което ще Ви улесни в неговото използване. Данни ще бъдат събрани, ако Вие доброволно и преднамерено изберете да се регистрирате в нашия Сайт, да ни изпратите коментар или запитване, или да направите поръчка за закупуване на наша стока.

 

 

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

 

Ние използваме предоставените от Вас лични данни ако това е абсолютно необходимо и единствено

ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на

Вашите поръчки, за отговор на Вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална

информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по

електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите,

когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани

от съответните органи да предоставим тези данни. В случай, че направите поръчка за закупуване

на стоки през Нашия Сайт, Ние предаваме вашите лични данни на търговски партньори и куриери

участващи в обработката на вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Във всички

останали случаи, Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие

и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

 

 

 

Информация, изменение и изтриване на лични данни

 

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това, кои от вашите лични данни съхраняваме.В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас, за да изтрием или корегираме Ваши лични данни.

 

 

Сигурност на данните

 

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване.